21 Jul 2013, 21:08:59 :

Belajar bahasa Sunda ...

Ebo : Kalo Mata apa Ra? Panon?
Hira : bukan ! mata itu SOCA !!
Ebo : Kalo idung ? Irung ya ?
Hira : Iiiih idung itu PANGAMBUNG !!
Ebo : Wah jago banget kamu Ra, kereeennn.., kalo TANGAN?
Hira : Iya lah aku emang jago, kalo tangan itu bahasa sundanya PA NANANG ...
Ebo : Pa Nanang? Pa Nanang mah nooh yang suka adzan di mesjid Ra,.. Panangan kaleee Ra
Hira : Paaa Naanaaaang...Ibuuuu !!! tanya ajah sama bu Guru akoooh ..