24 Jul 2014, 19:05:25 :

Lagi nyuapin ade Jaka..
Hira : dee aaaa aaa deee
Ebo : aaaaa piiin
Hira : terrrr..., teeeerrr
Ebo : piiiin...
Hira : hihihihi ibu jiga si Tukul nyaaa de...

Perasaan, manehna da nu jiga tukul...